OBS: Presentasjonen har byttet plass med Christian Jaedicke sin presentasjon og avholdes 15.00-15.20

Digitale løsninger har de siste årene endret hvordan en driver opplæring på mange områder. Selv om snøskred kunnskap er et håndverk og krever mye praktisk øving over tid, ser vi at at det også her er stort potensial ved bruk av mer digitale læringsressurser.

I dette foredraget vil vi peke på hvordan digitale læringsressurser kan støtte og forsterke skredopplæringen. Vi vil også presentere 2 digitale skredkurs produsert i dialog med NVE og basert på Skredskolen på varsom.no.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Bjørn T. Lia fra Treungen i Vest-Telemark, nå bosatt i Bø. Er NF-skredinstruktør og har holdt mye kurs innen snøskred, ikke minst gjennom tidligere jobb som folkehøgskolelærer på Nordfjord FHS og sikkerhetskoordinator i KRIK. De siste årene har jeg jobbet med digital læring for kommuner og bedrifter i Telemark Kompetanse