Målet med presentasjonen er vise frem utdanningsstigen innen snøskred i Røde Kors Hjelpekorps. Vi skal vise hvordan skredgruppene til Røde Kors driver og hvilken ressurs dette er i opplæringssammenheng og redningstjeneste.

Skredgruppene til Røde Kors driver viktig forebyggende arbeid innen skred. Vi forteller også om den frivillige redningstjenesten.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Presenteres på vegne av ressursgruppe skred i Norges Røde Kors.