- Trygge skiopplevelser med utgangspunkt i turistforeningens hyttenett

Allerede i 1907 åpnet Glitterheim dørene for skigjester, og siden har Turistforeningens hytter for mange vært ensbetydende med vinterfriluftsliv.

I dag forvalter DNT over 500 hytter, mange av de i flotte skiområder. Flere hytter er allerede kjente som utgangspunkt for toppturer på ski, mens de fleste ligger som uoppdagede perler.

Noen fungerer som innfallsport til "hemmelig-toppen", mens andre er perfekte for å komponere sin egen "høgrute".


DNT vil i dette innlegget la deg bli bedre kjent med noen av disse og komme et hakk nærmere den urørte snøen. Her får du turtips og anbefalt skiturer med utgangspunkt i DNT sitt hyttenett.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Mikal Nerberg er konsulent i DNT, fjellfører i firmaet Lyngenguide og aktiv i fjellredningstjenesten.