Snøskredvarsling i Norge ble etablert i januar 2013 med daglige varsler på Varsom.no.

Dette innlegget gjør opp status for hvor sporet er lagt de første ni årene og hvilke valg vi står overfor i utvikling av tjenesten fremover.

Innlegget gir en visjon for videre utvikling av varslingen de neste 3-4 årene og setter dette i lys av hva varslingstjenester i andre land tenker (Sveits, Tyrol og Canada) og hvilke tilbakemeldinger vi får fra både brukerne og eierne.

Hensikten med innlegget er fortsette dialogen med brukerne om hvordan snøskredvarslingen bør utvikle seg fremover.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Rune er seksjonssjef i NVE og førsteamanuensis II ved UiT/CARE, og har ansvaret for snøskredvarslingen på Varsom.