Syv år med innsamling av statistikk om snøskredulykker og snøskredhendelser har gitt oss verdifull informasjon. Totalt har vi registrert 855 hendelser. 41 personer har omkommet, 59 ble skadet og 500 blitt tatt av skred. Basert på denne dataen vet vi nå hvor vi må rette fokus og hva vi bør jobbe med for å redusere antall snøskredulykker. 

I denne presentasjonen vil vi ta for oss forrige sesongs dødsulykker, sett opp imot de siste syv årene. Vi vil se på adferdsmønstre, endringer og trender, samt driste oss til å diskutere årsaker og tanker om hvordan vi kan snu dårlige trender.  

 Vi vil også se på hvilke skredproblem som er mest vanlig i snøskredulykkene, fordelingen på aktivitet i snøskredulykkene, samt hvor i landet og når i sesongen ulykkene skjer. Videre vil vi diskutere gruppestørrelse, alene-på-tur-ulykker og bruken av redningsutstyr.

 Vinteren 2021 skiller seg ut ved at det er svært lite bruk av skredredningsutstyr blant de omkomne. Fra 2014 til 2019 var det hele 26 omkomne utenlandsk turister. I fjor derimot, var grensene stengt og det var ingen utenlandske turister blant de omkomne. 

 

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Jostein Aasen og Emma Julseth Barfod, jobber i NVE Snøskredvarslingen. Har sammen ansvar for ulykkesrapporter og ulykkes- og hendelsesregisteringen. Ellers jobber Jostein med Observatørkorpset og Snøskredskolen og Emma er gruppeleder for snøskredvarslerne.