Hvor trygt er dette? Eller hvor farlig er dette? Hvordan du vinkler spørsmålet påvirker dine vurderinger i skredterreng.

I vår studie ble en rekke skikjørere ble bedt om å vurdere hypotetiske scenarier i skredterreng. De fikk presentert bilder av ulikt terreng sammen med de lokale skredvarslene, og de ble bedt om å bedømme trygghet eller fare.

De som fikk spørsmålet vinklet mot trygghet, var mer forsiktige og ville også i mindre grad kjørt ned fjellsiden på bildet.

«Hvor trygt er det?» definerer trygghet som referansepunktet i vurderingen. Vi begynner å lete etter trygghetstegn.

Når forholdene er uklare og vi ikke finner tydelige tegn på trygghet, vurderer vi forholdene som mindre trygge på grunn av manglende bevis.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Markus Landrø, Tindevegleder. Ansatt i NVE / snøskredvarslingen. Arbeider med en Ph.D. innen beslutningstaking i skredterreng ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

Audun Hetland er førsteamanuensis og jobber i CARE (Center for Avalanche Research and Education). Han har en doktorgrad i psykologi og er interessert i hva det er som driver oss og hva som styrer beslutningene våre. Audun har tidigere forsker på ekstremportsutøvere og motivasjon og er brennende engasjert i formidling.