- Forebyggende skredarbeid i DNT

Samtidig som Skredkonferansen 2019 ble avsluttet stod styret i Vesterålen Turlag midt i et skred-drama som heldigvis endte godt.

Lærdommen fra skredet ved Trollfjordhytta har dannet mal for hvordan DNT rapporterer og lærer i etterarbeidet etter ulykker og hendelser.

 

DNTs medlemsforeninger mobiliserer nærmere en million personer på tur årlig, og vi har et omfattende hytte- og rutenett.

Likevel registrerer vi totalt sett få alvorlige ulykker i DNT. Et langsiktig, systematisk og godt sikkerhetsarbeid over tid er nok noe av forklaringen.

For å ivareta og videreutvikle dette arbeidet opprettet DNT i 2020 et eget sikkerhetsutvalg. Sikkerhetsutvalget vil her presentere utvalgets arbeid og sentrale lærdommer fra Trollfjordskredet.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Håkon Gammelsæter er leder i sikkerhetsutvalget til DNT.