Sentinel satellittene legger en 250-km brei spor over fastlands Norge. I Nord-Norge er disse sporene spesielt tett og overlapper mye. Det fører til en bra dekning av Sentinel bilder i rom og i tid.

Avsetning etter snøskred etterlater spor i et radarbilde som vi kan bruke til å detektere et snøskred. Dermed er deteksjon av snøskred fra satellitter mulig og gir oss mulighet til en permanent og landsdekkende overvåking av snøskredaktivitet i Norge.

Vi presenterer Snøskredvarslingen sitt operative system og gir et overblikk over snøskredaktivitet i Norge fra de siste to vintre. Systemet ble utviklet i samarbeid med NORCE, SVV og Norsk romsenter.

Vi vil belyse styrker og svakheter av systemet vårt og hvordan vi kan dra nytte av informasjonen vi får gjennom det.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Karsten er forsker og snøskredvarsler for den nasjonale snøskredvarlingstjenesten Varsom. Han jobber hos NVE og er førsteamanuensis ved UiO. Karsten har en doktorgrad innen geofysikk. De siste 10 år har han jobbet med snøskred-varsling, -forskning og -utdanning. Han har vært prosjektleder for SatSkred siden 2016.