Ofte blir det presentert skredaksjoner og hvordan redning foregikk og hvordan skredaksjoner er sett fra de som blir tatt.

Målet med denne presentasjonen er å se litt mer på hva tenker redningsmannskapene, hvilke vurdering og valg må en ta underveis og hvilket utfordringer kan en få.

Innlegget blir basert på skredulykken i april 19 på Urke i Ørsta hvor en person omkom og hvor jeg var fagleder skred under aksjonen som pågikk i 3 dager.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Tormod Eldholm er leder i Norges Røde Kors Hjelpekorps Ressursgruppe skred. Medlem i Volda og Ørsta Røde Kors Skredgruppe i 16 år og deltatt på en rekke skredaksjoner og andre søk og redningsoppdrag.

Startet fjell karrieren i Bergensområdet for over 50 år siden. I dag er Sunnmørsalpene nærområdet som brukes både vinter og sommer. Fritiden brukes mye til Røde Kors Hjelpekorps eller i naturen i kajakken eller i fjellet hele året.