I dette innlegget anlegges et kulturhistorisk og diskursanalytisk perspektiv på hvordan man har snakket om intuisjon for skred, i Norge.

På grunnlag av dette historiske tilbakeblikket diskuteres det om og hvorfor man bør slutte å snakke om det.

Hva er intuisjon? Hvordan opplever vi den, og kan man stole på den? Hvordan opplever vi disse fenomenene i skredsituasjoner, særlig sett i lys av problemet med hvor mye "feedback" man får fra en skredsituasjon som kan ha vært farligere enn man kunne ane?

Om foredragsholdere / opphavsfolk

André Horgen er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge.