Oppdal, 3-5 november 2023

Programinnslag 2021

Beskrivelser av alle programinnslagene under Skredkonferansen 2021 på Gol.

Clinopoles as practical aide in developing slope angle estimation

Poster-presentasjon fra Matti Verkasalo. Tilgjengelig hele helgen.

Bruk av Recco i redningstjenesten

Innlegg av Mats Hjelle

Skredmedisin og kameratredning

Innlegg av Sven Christjar Skaiaa

Blir det pudderskikjøring i påsken 2050?

Innlegg av Markus Eckerstorfer

Øvelse er å læra, ikkje testa

Innlegg av Egil Torpe

Regobs - digitale spor

Innlegg av Jørgen Loe Kvalberg

A new standard for ATES (KAST)

Innlegg av Grant Statham (online)

Hvordan bidra til at turister ikke havner i snøskredulykker i Norge?

Innlegg av Rune Engeset og Innovasjon Norge

Snøskredulykker - de livsfarlige sporene

Innlegg av Emma Barfod og Jostein Aasen

Veivalg - Forebyggende skredarbeid i DNT

Innlegg av Håkon Gammelsæter

Alarmen går - minutt for minutt

En spennende gjennomgang av alle leddene i en redningsaksjon

På sporet av snøen

Innlegg av Heidi Bache Stranden

Ski in/ski out med DNT

Innlegg av Mikal Nerberg

Roundtable om utdanning - ledet av Tim Dassler

Roundtable-samtale med Tim Dassler om målet med skredutdanningen.

Førstehjelp for friluftsliv - nytt tema i NF-standarden

Innlegg av NFs førstehjelpskomité

Digitale ressurser i snøskredopplæring

Innlegg av Bjørn Torleif Lia

Fra etablering til flytteplaner ved Davatluft

Innlegg av Birgit Katrine Rustad

regobslib: Simplifying programmatic access to the Regobs API v5

Innlegg av Aron Widforss og Jørgen Kvalberg

Skredsikring i Longyearbyen

Innlegg av Kalle Kronholm

3G aktsomhetskart snøskred – NAKSIN v.4

Innlegg av Dieter Issler et al

Rest risk and uncertainty in avalanche hazard zoning

Innlegg av Tómas Johanesson fra Icelandic Meteorological Office
Samarbeidspartnere
Arva
Evi Ski
Rab
Norskred
Varsom.no skredvarsling
NVE
Ortovox
Osprey
Mammut
Arrangør
Fri Flyt
Den Norske Turistforening
Norges Geotekniske Institutt
Røde Kors