Tema "Lokal skredvarsling for skredutsatte anleggsområder" viser til bygging av ny EV69 Skarvbergtunnelen, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg ved 71 grader nord.

Totalentreprisen med Statens vegvesen som byggherre gav mange utfordringer blant anna med varierende lokalt grunnlag for å vurdere snøskredfare.

Avgjørende var et tett samarbeid med utførende entreprenør og lokale observasjoner. Krav til HMS og sikkerhet for anleggsarbeidere og press på framdrift og effektivitet bidrar gjerne det vi kan kalle faglige dilemmaer.

Presentasjonen vil kort vise hvordan en instruks for vurdering av skredfare i praksis har fungert med tre-trinns restriksjoner på et stort veganlegg - i et område med ekstreme værforhold og geografi.

Gode bilder vil bli brukt som illustrasjon. Dette inkluderer også en case med nedsprengning av stor toppskavl rett over byggeplass for en skredvoll.

Om foredragsholdere / opphavsfolk

Ole-André Helgaas, (født 1961), ansatt som skredsakkyndig geotekniker i Statens vegvesen, avdeling fagressurs på Divisjon drift og vedlikehold. Lang geofaglig erfaring med ulike vegprosjekter og skredhendelser i hele Nord-Norge siden 1990 i Statens vegvesen.

Siste 20 år mer spesialisering innen snøskredfaget med både planlegging/oppfølging av skredsikring og skredfarevurdering/varsling av skred. Tidligere i perioden 1986-90 erfaring som geotekniker i Trondheim, hos geofaglig ingeniørfirma Kummeneje AS.