Gol, 5. – 7. november 2021

Program 2019

Beskrivelse av programinnslag under konferansen på Voss 2019

Sknow - Monica Vaksdal

Søndag 11.20 - 11.30

Safeback - Tor Berge

Søndag 11.00 - 11.10
Samarbeidspartnere
Arrangør