Vi lærer fra erfaring, men erfaring kan bli dyrkjøp i snøskredterreng. Skredterreng er en vanskelig læringsarena, fordi det er dårlig med pålitelige tilbakemeldinger. Å stå på ski ned en fjellsiden uten å utløse skred, kan tolkes som om skredvurderingene var veldig gode. Problemet er at tilbakemeldingen kommer fra resultatet – fin skikjøring – og ikke skredvurderingene – som kan ha vært dårlige.

Vi har utviklet et konsept for en app som skal hjelpe skikjørere å lære om skredsikkerhet: gjennom planlegging, vurdering, refleksjon og læring fra toppturer. GPS-sporing, terrenganalyse og en rekke spørsmål før og etter tur inngår i konseptet, som i fremtiden kan bli aktuelt å ta med i Varsom Regobs appen. 

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Rune V. Engeset1,2, Audun Hetland1, Markus Landrø1,2, Andrea Mannberg1, Gerit Pfuhl1, Ingrid H. Stette1

1Center for Avalanche Research and Education (CARE), UiT Norges arktiske universitet

2Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)