Hvordan møter vi  livsfaren i fri natur i sen-moderniteten? under denne presentasjonen tar Nils Faarlund for seg hvordan mennesket kan møte livsfaren i fjellet, i praksis såvel som i teori. Bestemmer vi oss for å unngå skredfarlig lende, eller å kjøre der vi kan utløse skred/bli innhentet av skredmasser? 

Vårt erfaringsmønster er virkelighetsnært og handlingsorientert og bundet til vår verdiorientering som overvåker og virker som kjøl og ror for våre valg. Når vi øver inn ferd etter evne-valg mens vi samler erfaring, former vi over tid våre vaner. Det er bare gode vaner som holder stand mot dumdristigheten og knefallet for dopaminrusen.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Nils Petter Faarlund er sivilingeniør og tindevegleder. Han grunnla i 1967 Norges Høgfjellsskole i Hemsedal. I 1972 etablerte han også friluftsliv som høgskolestudium ved Norges idrettshøgskole. Han er forfatter og skriver fast i UTEmagasinet.