For de som har fulgt med i debatten i våres, kan det vekke noen minner om lesningen fra tidligere i år. André Horgen skrev kronikken "Tro og tvil rundt effekter av snøskredvarslingen" og lyktes i å heve debatten - hva gjør egentlig varslingen for oss? 

Som et tilsvar, skrev Audun Hetland og Rune Engeset svarteksten "Økt bevissthet og kunnskap om skred spiller en rolle". Og med det har vi fått en debatt!

Nå samles Rune Engeset og Andre Horgen til samtale i en sofa i plenum i kinosalen, sammen med Erlend Sande som leder ordet. Det blir tid for å grave litt i tematikken, og vi starter med å spørre - alminneliggjør vi skredrisiko? Samtalen er berammet til omtrent en time.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Rune Engeset er seksjonssjef for snøskredvarslingen i NVE.

André Horgen er lektor ved USN.

Erlend Sande er ansvarlig redaktør i Fri Flyt AS.