De fleste kjenner nok til varsom.no, men Varsom-plattformen består også av flere andre applikasjoner.
Vi har oppdatert designet for plattformen for å hjelpe dem til å framstå mer samlet, vi har lansert den
nye Varsom Regobs appen, Regobs web og Iskart kommer i disse dager ut i ny drakt og Xgeo kommer
med nye funksjoner og datasett. Man kan nå se daglig oppdaterte satellittkart, og en ny
sammenligningsfunksjon gjør det mulig å sammenligne for eksempel snøforhold med hvordan det var en
bestemt dato i fjor.

I Snøskredvaslingen i Norge er dugnadskulturen viktig, og nyhetene gjør veien raskere og kortere fra en
observasjon i terrenget til informasjonen er tilgjengelig for de som sitter i snøskredvarslingen.
Applikasjonene er nyttige verktøy også for de som skal planlegge en topptur eller skutertur. Varsomplattformen
er bygget på en kultur for åpenhet og innsyn, og dette gjør det mulig for alle og enhver å få
tilgang til de samme observasjonene og datasettene som varslerne bruker gjennom Varsomplattformen

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Ragnar Ekker og Jørgen Kvalberg arbeider med snøskredvarslingen i NVE.