Når vi driver med risikofylte aktiviteter, er faren for at menneskelig svikt skal føre til ulykker eller farlige situasjoner alltid tilstede. Utfordringen blir å gjøre det beste vi kan for at menneskelige feil reduseres eller avverges før de får utvikle seg til en ulykke. Selv erfarne utøvere av risikosport gjør feil, men det som kan redde oss er gode rutiner og vaner. Denne presentasjonen foreslår ti gode sikkerhetsvaner som vil redusere sannsynligheten for å bli utsatt for ulykker.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Geir Evensen er 46 år og bosatt i Oslo. Gjennom arbeidet med den nylig utgitte boken "Sikker klatring" (Fri Flyt Forlag), har han skaffet seg inngående kunnskap om risikohåndtering, menneskelige faktorer og ulykkesforebygging. Evensen jobber til vanlig som journalist i NRK, og er en aktiv klatrer, topptur-entusiast og friluftsmann på fritiden.