NVE’s oppgave er å bidra til forebygging av antall skredulykker så effektivt som mulig. Da teller det hvordan vi kommuniserer og hvilke råd vi gir. Skredproblemene i varselet og ferdselsrådene som er knyttet til disse inneholder mye viktig informasjon. Til neste sesong skal ferdselsrådene endres slik at de forhåpentligvis blir enklere å forstå og enklere å bruke. Vi ønsker å presentere tankene bak å ha ferdselsråd og hvilke endringer som planlegges. Hvor offensiv/defensiv bør NVE være i rådgivningen? Vi presenterer noen alternative ferdselsråd til konkrete situasjoner og vil be om innspill på hva som er fornuftig linje å legge seg på.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Solveig Kosberg og Marit Andresen er begge skredvarslere hos NVE.  De har vært med på å bygge om snøskredvarslingen på varsom.no