Lavinaktivitet och statistik gällande denna är viktig information för alla som bedriver verksamhet i lavinterräng. Satellitradar är ett effektivt verktyg för att samla in sådan data, framförallt i avlägsna och svårtillgängliga områden där fältobservationer är svåra att genomföra. Hur fungerar tekniken? Vad har den för möjligheter och begränsningar? Vad tillför den gentemot andra observationsmetoder?

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Aron Widforss utvecklar geografiska system för att möjliggöra en mer effektiv datainsamling av lavindata. Han studerar till civilingenjör i datateknik vid Luleå tekniska universitet och arbetar för Naturvårdsverket med utveckling av fjärranalysmetoder åt den svenska lavinprognostjänsten. När fjällen ska besökas är det helst i Rohkunborri nasjonalpark i indre Troms.