En av de store utfordringene med snøskred er mangelen på pålitelig tilbakemelding. Ofte finnes det ingen klare og entydige tegn på at et skred kommer til å løsne De som ferdes i skredterreng vet derfor ikke hvor nært de var å utløse et snøskred. En tur hvor vi var bare en hårsbredd fra en katastrofe kan derfor oppleves som en fin dag på fjellet.

For å imøtegå disse utfordringene vil CARE samle deltagere til et stort panel. Vi ønsker å rekruttere 10 000 deltagere og følge dem over ti år. Det planlegges tilsvarende deltagerpanel i Europa og USA. Ved registrering ber vi alle deltagere fylle ut informasjon kjønn, alder, utdanning og erfaring, risikoforståelse og en kort personlighetsprofil.

Over tid vil dette gi oss en unik innsikt over de som ferdes i skredterreng og sette oss i stand til å svare på spørsmål som for eksempel:

-          Hvem ferdes hvor under hvilke forhold?

-          Hvilken rolle har utdanning har på evnen til å unngå å bli tatt i skredterreng?

-          Hvilke typer utdanning har best effekt på evnen til å gjøre gode vurderinger?

-          Hvordan utvikles kunnskap i å håndtere skredterreng?

-          Hvilke grupper er mest utsatt for å bli tatt i snøskred til hvilken tid?

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Forfattere: Audun Hetland1, Andrea Mannberg1, Jordy Hendrix2, Markus Landrø1,2, Rune Engeset1,2, Pascal Haegeli4

Presenteres av: Audun Hetland

Tilhørighet:
1Center for Avalanche Research and Education, UiT Norges arktiske universitet
2 Snow and Avalanche Lab, Montana State University
3 Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
4 Simon Fraser University