Undersøkelser av snøskredulykker ved ferdsel i vinterfjell antyder at det både kan være ufullstendig kunnskap om fysiske faktorer og den iboende uforutsigbarheten omkring utløsning av snøskred som er kilde til ulykkene. Innlegget drøfter måter å håndtere usikkerheten omkring skredfarevurdering ved ferdsel i skredutsatt vinterfjell med tanke på et akseptabelt risikonivå. I den sammenhengen drøftes både en gjennomgang av dagens forståelse omkring de fysiske prosessene og utfordringene knyttet til menneskelig kognisjon.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Krister ble ansatt på NGI i 1975 og fikk hovedansvaret for driftingen av Fonnbu og Ryggfonn på Strynefjellet. Ved siden av utarbeidelse av skredrapporter og foredragsholder har han også vært aktiv i redningsarbeid for Røde Kors med særlig vekt på skredforebyggende arbeid.