Karstein Lied er en av pionerene for oppbygging av snøskredforskning i Norge. Etter at Stortinget i 1972 bestemte at NGI skulle ha det hovedansvaret for snøskredforskning i Norge, ble Karstein ansatt som leder for snøskredgruppa ved NGI. Det blir en gjennomgang av de viktigste bidragene denne forskningen har bidratt til i det norske skredmiljøet med særlig vekt på kartlegging av skredutsatt terreng, dimensjonering av sikringstiltak og varsling skredfare.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Krister ble ansatt på NGI i 1975 og fikk hovedansvaret for driftingen av Fonnbu og Ryggfonn på Strynefjellet. Ved siden av utarbeidelse av skredrapporter og foredragsholder har han også vært aktiv i redningsarbeid for Røde Kors med særlig vekt på skredforebyggende arbeid. Frode ble ansatt i 1980 og har hatt som hovedoppgave å utarbeide skredrapporter, men har som Krister i tillegg deltatt i forskningsprosjekter.