Safeback vil presentere selskapet og problemstillingen som det jobbes med å løse. Det vil bli snakket om utfordringer som selskapet har møtt på veien, som manglende forskning og kunnskap på enkelte områder. Det vil også snakkes om hvordan selskapet sammen med fagressurser innen ulike disipliner jobber sammen for å løse nevnte problemstillinger.

Safeback besøker også det åpne medlemsmøtet til Norskred lørdag kveld.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Safeback sitt formål er å utvikle, prosjektere og levere produkter innen snøskredsikkerhet generelt og til sportsindustrien/forbrukermarkedet spesielt, samt utføre tjenester og annen virksomhet som står i naturlig forhold til dette, blandt annet ved å anvende sin know-how og teknologi innen andre industrier og anvendelsesområder hvor dette faller naturlig. Selskapet har i dag en utviklings- og innovasjonskontrakt med Forsvaret og Innovasjon Norge. Tor Berge representerer Safeback under skredkonferansen.