Kunnskap og verktøy for å gjere gode skredvurderingar har aldri vore betre med fagbøker, NVE snøskredskolen, kurs og daglege skredvarsel for utvalde regionar. Men ferdsel i skredterreng har nokre store utfordringar i forhold til å forstå og bruke informasjonen vi har tilgjengeleg. Forsking viser at både erfarne og nybyrjarar må ta omsyn til eit misforhold mellom sjølvtillit på kva ein trur ein kan, og kva faktisk kunnskap ein eigentleg har. Foredraget vil problematisere nokre av desse utfordringane for ferdsel i skredterreng i forhold til erfaring, kompetanse og formidling.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Christer Lundberg Nes: Forfattar av boka Skikompis - snøskred og trygg ferdsel
Tindevegleder/Internasjonalt kvalifisert fjellfører IFMGA
NVE observatør i varslingsregion Sunnmøre sidan 2013
Aktiv i Volda og Ørsta Røde Kors Skredgruppe
Fikk Fjellskikkprisen 2013 med Norges Røde Kors Hjelpekorps for det skredførebyggande arbeidet i Skikompismønsteret
Tidlegare godkjent hundeførar i Norske Redningshunder