Snøskred er en betydelig geofare i Norge. Detaljert kartlegging av skredterreng gir et godt hjelpemiddel for å håndtere skredfare, men en utfordring er at det er svært tidkrevende. Derfor har vi utviklet en automatisk algoritme for å klassifisere hvor skredutsatt terrenget er, basert på metoden KAST. Algoritmen verifiseres mot områder som er manuelt klassifisert av eksperter. Vi tror algoritmen vil kunne brukes til å sikre en robust manuell kartlegging på tvers av regioner og landegrenser. Vi ser også at algoritmen potensielt kan brukes i flere andre problemstillinger innenfor fagmiljøet for å kvantifisere eksponering i skredterreng.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Håvard Toft Larsen (26) jobber til daglig i snøskredvarslingen i kombinasjon med å ta en mastergrad i geofarer (snøskred) ved UiO. Tidligere erfaring inkluderer Ski og Skred ved Alta Folkehøgskole og et halvt års opphold ved snø og skredlab’en ved Montana State University.