Et konsistent varsel har størst nytte for brukeren. Snøskredfaren bestemmes av snødekkestabilitet, stabilitetens utbredelse i et gitt område og størrelsen til mulige snøskred. Informasjon for å vurdere disse tre faktorene nøye har ofte en stor usikkerhet. Varslere i europeiske snøskredvarslingstjenester setter faregraden etter den europeiske skredfareskalaen som gir rom for interpretasjon og dermed inkonsistens. EAWS matrisen definerer faregradene basert på disse tre faktorene mer detaljert enn skalaen. Matrisen er satt sammen basert på ekspertkunnskap og ble vedtatt av EAWS i 2005 og oppdatert i 2017.

Vi bruker observasjoner av snødekkestabilitet og skredstørrelser i kombinasjon med farevurderingen fra Norge og Sveits for å undersøke koblingen mellom disse tre faktorer (snødekkestabilitet, utbredelse, skredstørrelse) og faregraden. Vi sammenlikner hvordan data fra praksis passer inn i den teoretiske matrisen og presenterer en data-basert matrise.

Våre foreløpige resultater bekrefter at utbredelse av den mest ustabile snøen i et område øker med faregraden. Skredstørrelsen, derimot, får først betydning når det skilles mellom de høye faregradene (FG 3-5) og det er den største skredstørrelsen og ikke nødvendigvis antall skred som påvirker valg av faregraden.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Karsten Müller1 (presenter), Frank Techel2 and Jürg Schweizer2

1Norwegian Water Resources and Energy Directorate NVE, Oslo, 2 WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, Davos, Switzerland