Hensikten med presentasjonen er å problematisere motsetninger i skredkultur, hvordan de kan påvirke risiko og hvordan de kan brukes som ressurs for utvikling av tryggere rammer for valg og handlinger i skredutsatte omgivelser. Med utgangspunkt i kultur-historisk aktivitetsteori undersøkes det strukturelle systemet som skaper ramme for handling og aktivitet innenfor skredkultur, hvilke motsetninger som fremtrer i analyse av systemet, og hvordan de kan nyttes i utvikling av tryggere rammer for aktivitet i skredutsatte omgivelser. Når vi tar utgangspunkt i at alle kulturer inneholder mosteninger, og det faktum at høy risiko er innebygd i aktiviteter i skredutsatte omgivelser, blir problematisering av dette viktig.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Glenn Øvrevik Kjerland er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Hans forskingsinteresse er læring og læringsproblemer knyttet til utvikling av personlig handling og sosiokulturell aktivitet.

 

Jens Andreas Terum er førsteamanuensis ved UIT – Norges Arktiske Universitet. Hans forskingsinteresse er beslutningstaking, med spesielt fokus på kontrafaktisk tenking og læring. Vi er begge over gjennomsnittet glad i snø og skikjøring.