OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

Tore Humstad vil gi en oversikt over hvordan Statens vegvesen jobber for å begrense sannsynligheten for at skred treffer veger som er åpne for trafikk. Han vil legge vekt på skredfaglig utvikling i vegsektoren de siste årene, trekke fram noen spennende teknologiske nyvinninger og vise til endringer som kommer fra årsskiftet som følge av regionreformen.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Tore Humstad er sivilingeniør innen tekniske geofag fra NTNU i Trondheim og UNIS i Longyearbyen. Han har arbeidsbakgrunn fra både konsulentbransje og skoleledelse i tillegg til Statens vegvesen. Han har i dag ansvar for fagutvikling innen overvåking og varsling av skredfare i Statens vegvesen. For tida har han også vervet som leder for Norsk skredfaglig forening (Norskred).