NVE lanserte før påske en ny kartserie – KAST (klassifisering av snøskredterreng). KAST er en norsk tilpasning av ATES metoden som er utviklet i Canada. Metoden går ut på å dele terrenget inn i 4 klasser; 0 – ikke skredterreng, 1 – enkelt, 2 – utfordrende og 3 – komplekst. Målet med KAST er å sette fokus på bruk av terrenget i forhold til snøskredfare.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

KAST er et prosjekt initiert av Snøskredvarslingen og NVE, ved Rune Verpe Engeset. Andre viktige bidragsytere i prosjektet er: Martine Sagen Slåtten, Jostein Aasen, Ivar Olaf Peereboom, Håvard Toft Larsen, Halvor Hagen, Jonas Dahlstrup, Espen Nordahl, Jordy Hendrikx.
Martine Sagen Slåtten som skal presentere har ledet arbeidet med KAST i NVE