Målet med vårt studie er å utvikle en digital læringsplattform for bevisstgjøring av type terreng man beveger seg i på ski vinterstid. Læringsplattformen skal gi en grunnleggende forståelse for hvilke terrengkriterier som bør vektlegges og vurderes. Studien tar utgangspunkt i terrengkriteriene gjengitt i KAST (Klassifisering av snøskred terreng) teknisk modell. KAST er en «fornorsket» utgave av ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). ATES ble utviklet for å bevisstgjøre guider, tur- og toppturgåere om hvilke typer terreng de velger når de drar på tur. Utvikling av digital læringsplattform kan bidra til en kultur for å være bevisst type terreng man ferdes i, gjennom planlegging av tur og underveis på tur.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Linda Hallandvik: Arbeider som førstelektor på Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Veileder for det meste studenter på bachelor og master friluftsliv. Forsker på læring, ledelse og beslutningsprosesser i komplekse og dynamiske omgivelser. Går for tiden på Nortind skiguideutdanning, og er forhåpentligvis ferdig med denne utdanningen høsten 2021.

 
Thor Espen Fugelsøy: Arbeider som høyskolelektor på Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Veileder for det meste studenter på bachelor i reiseliv og friluftsliv. Skrev masteroppgave om Varsom og forståelse for skredvarselet.