Me vil gå gjennom kva NVE sine representantar gjorde i Tamokdalen, korleis me gjer vurderingar i slike situasjonar, kvifor me var der, kva me kan bistå med ved ulykker i framtida og sist men ikkje minst: kva me ikkje kan bistå med.

Foredraget henger tett sammen med neste bolk, hvor redningsmannskapene bidrar med sin oppsummering.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Jostein Aasen: Er frå Sogndal og bur i Jostedal. Er Tindevegleder og jobbar med snøskredvarsling i NVE / varsom.no. Hovedarbeidsfelt er kursing og oppfølging av observatørar til snøskredvarslinga, innhald på snøskredskulen på varsom.no og utvikling av Regobs.