Vel møtt til rådsmøte i Bergslien-salen!

Formelt program er utsendt til alle inviterte. Det serveres mat underveis.