OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

 I Sverige har alla som jobbar med laviner, oavsett om det gäller utbildning eller varsling, en bakgrund inom skidmiljön. En homogen grupp människor som alla är del av samma kultur. Ute på fjället så ser vi att antalet skoteråkare som kör utanför leder har ökat under lång tid och den kollektiva exponeringen ökar. Antalet lavinolyckor och incidenter med skoteråkare ökar men få skoteråkare går en lavinkurs. Vi vet inte om de läser lavinprognoser. Kontakterna är få. Går det att finna vägar för att överbygga det kulturella glappet?

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Mattias Tarestad - Arbetar med Fjällsäkerhet på Naturvårdsverket i Sverige. Skredvarsler Lavinprognostjänsten, Sverige. Ansvarig för drift och utveckling av SVELAV - Sveriges Lavinutbildningar.