Hvordan er vinterklatring og bratt skikjøring, som kulturelle fenomener, «mulig»? Hva er fjellsportens ideologiske fundament – og hvordan snakkes det om risiko og sikkerhet innenfor «en sportslig fjell-tradisjon»?
Dette er bakgrunnen for en historisk gjennomgang av hvordan man har snakket om skredsikkerhet og risiko i Norge siden 1960-tallet og frem til i dag. Hvordan har posisjonene vært, hvilke skifter har funnet sted, hvorfor har skiftene oppstått, hvordan har samtalen om skredsikkerhet endret seg de siste 50-60 årene.

Denne kultur- / diskursanalysen kan koples opp mot skredforskningen og ikke minst ulykkesstatistikken. På hvilken måte har hvordan vi snakker om skredsikkerhet relatert seg til skredforskningen og ulykkesstatistikken, hvordan påvirkers «den store samtalen» om skred av bl.a. skredforskningen og ulykkesstatistikk.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

André Horgen: Programkoordinator for bachelorprogrammet Friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Candidatus Scientiarum, fra Norges Idrettshøgskole i samarbeid med Høgskolen i Telemark - 2-årig hovedfagstudium i idrett med fordypningsseminar i friluftsliv