Når vi er i felt for å observere skred så er det svært vanskelig å estimere skredstørrelse og skredvolumet. Dette fører til ulik tolkning av skredstørrelse blant observatører som legger inn observasjoner i regobs.no. Vi har laget 3D overflatemodeller av skred for å kvantifisere størrelse og volumet for å vise hvordan den reelle skredstørrelsen avviker fra subjektive estimat. 

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Markus Eckerstorfer: Skredforsker med doktorgrad fra UNIS og UiO. jobbet mye feltbasert før, sitter nå mest foran datamaskinen og ser på skred fra verdensrommet.