OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

Gjennom prosjektperioden 2017–2019 var NGIs snøskredforskningsprosjekt fokusert på følgende temaer:

  • Eksperimentell undersøkelse av snøskred på forsøksfeltet Ryggfonn i Grasdalen og i Niseko, Japan, og sammenligning av resultatene med målinger i andre skredbaner,

  • Utvikling og testing av StatPack, en probabilistisk/ekspert modell som kan støtte lokal snøskredvarsling,

  • Feltundersøkelser og analyser av interessante skredhendelser i og utenfor Norge.

Temaer på lavere aktivitetsnivå var bl.a.

  • Numerisk modellering av snøskred,

  • Effekten av sikringstiltak i regulering og planlegging,

  • Sørpeskred,

  • Deteksjon av skred med hjelp av infralyd,

  • Simulering av vindfelt på fjellet og fysikalsk-probabilistiske metoder for beregning av skredsannsynlighet.

Arbeid pågår på mange av disse temaene i skrivende stund. Det presenteres hovedtrekkene av StatPack samt første resultater fra uttestingen, en statistisk analyse av utløpsdistansen av snøskyer sammenlignet med tette snøskred I den samme banen, og en analyse av dynamikken av skredet I Rigopiano, Italia i 2017 og skogskadene som skredet forårsaket. Dersom tiden tillater det, belyses i tillegg et eller to sidetemaer.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Kjersti Gleditsch Gisnås, for NGIs snøskredgruppe. PhD, prosjektrådgiver. Norges Geotekniske Institutt