OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

 

Sverige har en av de mest tillåtande lagstiftningarna för snöskoteråkning i Europa vilket både skapar möjligheter men i vissa fall även problem. Med syfte att undersöka kunskapsläget och olika kulturer inom snöskoteråkningen har Nationella Snöskoterrådet de senaste 5 åren genomfört 3 omfattande webbenkäter med syfte att följa utvecklingen av hur snöskoteråkningen utvecklas, kartlägga olycksorsaker, hur användningen av säkerhetsutrustning och hur kunskaperna kring lavinsäkerhet ser ut bland en ökande andel snöskoteråkare som kör friåkning i brant terräng.
Enkäterna har genomförts 2015 med 3315 respondenter, 2017 med 1657 respondenter och under vintern 2019 där drygt 6500 respondenter deltog varav omkring hälften definierade sig som friåkare.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Per-Olov Wikberg, Samordnare för Nationella Snöskoterrådet, Naturvårdsverket