OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

 

Tidligere fikk alle som tok førerkort til f.eks bil automatisk også førerkort for snøscooter, men fra 2006 kom det krav om egen opplæring for snøscooterførere. I den første læreplanen som kom var snøskred og problematikken rundt det så vidt nevnt. Det har senere skjedd en endring i form av ny læreplan, som har vært gjeldende siden 2017. 

En av de store endringene er at temaet snøskred er kommet mye tydeligere fram i den nye læreplanen, hvor det blant annet er beskrevet i mål at elevene skal kunne anvende varsom.no eller lignende, de skal utføre søk med sender/mottaker og utføre søk ved hjelp av søkestang.

Mange trafikklærere har tidligere ansett temaet som viktig i undervisningen til snøscooter, men ved å innføre det som tema i opplæringen sikres det at alle som tar opplæring til snøscooter i dag skal få en mye større innsikt i snøskredproblematikken.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Toril Fagerli Birkeland - Universitetslektor ved Nord universitet, avd. trafikkfag Stjørdal. Utdanning og erfaring som trafikklærer, bachelor i trafikkpedagogikk og master i spesialpedagogikk. Jobber pr. i dag i hovedsak med utdanning av nye trafikklærere i bil, men har også emneansvar for utdanningen av trafikklærere i klasse S. Har tidligere drevet egen trafikkskole og vært trafikklærer i klasse B, BE og S.