OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

Droneteknologi har utviklet seg hurtig de senere årene. Fra andre land er det en kjent metode for forebyggende snøskredkontroll å benytte helikopter hvor håndladninger blir kastet ut fra helikopter. I Norge er dette en metode som ikke har vært benyttet da regelverket ikke tillater denne metoden. Tilsvarende regelverk (Luftfartslovens forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, §12 Transport av gods og passasjerer, og §20 Våpen mv.), har frem til nå hindret bruk av drone som plattform for forebyggende snøskredkontroll.

Statens vegvesen ble kontaktet av AF Decom i 2018, hvor AFD ønsket å presentere et opplegg for å muliggjøre snøskredsprenging med drone.I løpet av våren 2019 ble det gjennomført to tester på Fv 13 Gaularfjellet i Sogn og Fjordane. Systemet brukt var under utvikling, og AF Decom har siden testene utviklet systemet videre.

Presentasjonen viser resultatene fra de to testene, omtaler snøskredsprenging med drone, og mulige bruksområder for metoden.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Njål Farestveit jobber som skredmann i Statens vegvesen og på fritiden er han mye på tur med Fjellsportgruppen i DNT Bergen.