OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

 

Avalanche accidents involving snowmobiling is of increasing concern in Norway. Snowmobiler’s behavior in avalanche terrain in Norway lacks documentation. Our goal with this study is to obtain a better understanding of what snowmobilers really do in avalanche prone terrain so that we can communicate preventive measures more efficiently.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

1Bjørn Michaelsen*, 1Carsten Rolland and 1,2Rune V. Engeset

1 Center for Avalanche Research & Education (CARE), UiT The Arctic University of Norway
2 Norwegian Water Resources and Energy Directorate