Præsentation af masteropgave om den menneskelige dimension af risikotagning i skikøring og distribution af social anerkendelse i skikulturer.

Nøgleord: Skikultur, risiko accept, socialisering til risiko, skredulykker, læring, åbenhedskultur.

Undersøgelse af hvilken rolle risiko har for distribution af anerkendelse i skimiljøer. Gennem et sociologisk perspektiv på risikotagning i skisport tog masterens kvalitative undersøgelse sigte på en forståelse af hvilken værdilogik og motivation der eksisterer blant medlemmer i skimiljøet

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Gustav Tøstesen er uddannet bachelor i Friluftsliv og master i Idrætsvidenskab ved Høgskulen på Vestlandet. Han beskæftiger sig med samfundsvidenskabelige og sociologiske perspektiver på friluftsliv og idræt. I tillæg arbejder han som friluftslivsvejleder, klatreinstruktør og med naturbaseret rejseliv. Han er særligt interesseret i hvordan friluftsliv kan formidles, således denne motiverer modtageren til at tage kritisk stilling og reflektere over indhold og egen praksis. Heri ligger en genuin interesse for friluftsliv og alle de muligheder der ligger heri for udvikling af individet, fælleskaber og dannelses muligheder.