OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

Med problemstillingen tar jeg utgangspunkt i at alle skredulykker på snøskuter skjer i ulovlig terreng. Jeg har tatt meg friheten til å synse litt, med det mener jeg at det er ikke noe forskning som ligger bak, men bare mine betraktninger og observasjoner fra miljøet og i fjellet.

På bakgrunn av det har jeg satt følgende spørsmål som overskrift for innlegget: 

«Hva er det som gjør at noen driver med ulovlig scooter kjøring, og er det mulig å endre trenden?»

Dette vil være et «ikke politisk korrekt» innlegg der jeg prøver å vise hva som rører seg i skutermiljøene, og belyse tanker og spørsmål rundt skuterkjøring i skredterreng.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

34 år. Født og oppvokst på Ål i Hallingdal. Har for tiden forlatt sin lest som tømrer og jobber nå til daglig som lærer ved Off Piste linja på Alta Folkehøgskole. Observatør for NVE på skuter for skuter i varslingsregionen Vest-Finnmark med nedslagsfelt i områder som er mye brukt til snøskuterkjøring.