Vinteren 2019 omkom 13 personar i snøskredulykker her i landet. Dette er det høgaste talet sidan 2011. Me går igjennom omstendigheitane rundt ulykkene. Kvifor vart det slik? Ser me ein endring i folk sitt ferdselsmønster og åtferd eller er det tilfeldigheitar som gjorde at så mange omkom?

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Jostein Aasen: Er frå Sogndal og bur i Jostedal. Er Tindevegleder og jobbar med snøskredvarsling i NVE / varsom.no. Hovedarbeidsfelt er kursing og oppfølging av observatørar til snøskredvarslinga, innhald på snøskredskulen på varsom.no og utvikling av Regobs.