Svenska offpiståkare besvarade i en webbenkät frågor formulerade enligt Mental Models Approach och baserat på Conceptual Model of Avalanche Hazard. Frågorna berörde 1) typ av lavinproblem, 2) storlek på laviner, 3) känslighet för påverkan, 4) spatiala variationer samt 5) temporala variationer. Svaren jämfördes med en expertgrupp inom den svenska lavinprognostjänsten. Det finns tydliga skillnader i mentala modeller mellan expertgruppen och övriga grupper för 1) typ av lavinproblem, 2) storlek på laviner samt 5) temporala variationer. Däremot fanns ingen skillnad i övriga två dimensioner. Största skillnaden återfinns i grupperna utan någon utbildning samt med utbildningar kortare än två dagar.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Stefan Mårtensson: Stefan jobbat professionellt med laviner i mer än tjugo år. Vid sidan av sitt arbete som lavinkonsult så forskar Stefan vid Luleå Tekniska Universitet. Ordspråket “Ju mer jag vet, desto mindre förstår jag” sammanfattar Stefans eget, och vördsamma, förhållande till laviner. Därför är sommaren hans favoritårstid och snöskred gör sig bäst på Youtube.