OBS: Fredag 13 til 15 er det parallellsesjoner. Snøskuterkultur finner sted i plenumssalen i gamlekinoen, mens Bergslien-rommet på hotellet er hjem for FoU-kultur.

Dette innlegget er primært nyttig for NVE, statens vegvesen, BaneNOR og konsulenter som arbeider med faresonering og sikringstiltak, samt studenter som utdanner seg i denne retningen.

Gunne Håland gjennomgår ulike modeller for utrening av utløpssoner. Dette er et utdrag av delrapport i NIFS prosjektet (felles satsingsprosjekt på naturfarer mellom jernbaneverket, NVE og statens vegvesen): "Sammenligning av modelleringsverktøy for norske snøskred 107/2015.". Mange aktører er nå involvert i modellering av ulike skredtyper (konsulenter/NVE/Vegvesen/BaneNOR osv), men er alle like beviste feilkilder i forbindelse med modellering, resultater fra modellering, eller hvor sensitive modellene er til ulike parameter?

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Gunne Håland, Ingeniørgeolog, Norconsult.