Deler av vinteren 2019 opplevde Troms utfordrende skredforhold og langvarig faregrad 3 på grunn av et vedvarende svakt kantkornlag som ble dannet høyt i snødekket i starten av mars. Foredraget tar i hovedsak for seg hvilke værforhold som førte til at dette vedvarende svake laget ble dannet.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Håvard Thorset: Statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt i Tromsø. Skredvarsler og observatør for Snøskredvarslingen/varsom.no