Presentasjonen tar utgangspunkt i min masteroppgave hvor jeg undersøkte oppfattelser av fenomenene beslutningstaking og læring av beslutningstaking i skredterreng ved å intervjue 13 skikjørere. Resultatene er strukturert i to utfallsrom, ett for hvert fenomen, som synliggjør utvalgets kollektive oppfattelse av fenomenene. Begge utfallsrommene skaper kunnskap som gir et bredt og avansert bilde av hva skikjørere vektlegger i sammenheng med å ta og å lære å ta valg. Dette har igjen pedagogisk verdi i arbeid med å lære denne gruppen å ta gode valg i skredterreng.

Om opphavsfolk/foredragsholder(e)

Even Fridén Melhus, 26 år, fra Trondheim. Bodd og studert i Sogndal de siste seks årene. Tidligere student ved Høgskolen på Vestlandet med mastergrad i Idrettsvitenskap. Personlig og akademisk interesse for ferdsel i skredterreng med læring som hovedfokus.