Spor kan komme i mange former og ha ulik betydning, og vi vil invitere alle deltagere i høstens konferanse til å bruke temaet som en liten inspirasjon for hvilken retning de vil gå med deres bidrag til konferansen.

Husk at temaet kun er en knagg å henge en tanke på - ikke en absolutt veileder! Om du jobber med noe som er temmelig umulig å relatere til spor-begrepet, fortvil ikke! Send oss ditt bidrag likevel. Call for papers finner du her.

Ulike typer spor

Spor er valgt som temaet fordi vi i programkomitéen kom til å tenke på om vi var "på sporet", som et samfunn og som skredforskere. Går utviklingen i riktig vei? Er vi på sporet, i sporet? Om så er tilfellet, begår vi bare kardinalfeilen av å følge andres spor i ukjent terreng?

Spor er noe som vi legger bak oss og som vi planlegger å legge ned foran oss - med mindre vi følger andres. Spor er vanskelige å skape, og lette å følge. Du har oppfordringer om å ferdes sporløst i naturen, og du skal være sporbar med din sender/mottager i skredet.

Likeledes kan vi ledes av sted, på blindsporet, eller forføres ved avsporinger - og det hele vil utgjøre tittelsporet til livet vårt. 

nasafotstpor
Sporene på månen viskes ikke ut og blir værende for alltid.

Sporene på månen viskes ikke ut og blir værende for alltid.

Om arbeidet til programkomitéen

Foran hver konferanse velger programkomiteen noen temaer som får hovedfokus gjennom konferansen. Disse er ikke satt isten, men vi oppfordrer innsendere å tenke på temaet vi omtaler her i bred forstand for å få inspirasjon til sine innlegg og bidrag.

Programkomitéen har hatt som mål å favne over både forskning og profesjonelle betraktninger rundt skred såvel som mer grunnleggende skredkunnskap og folkeopplysning. Det er et mål å ha et inkluderende fellesskap av deltagere og programinnslag.

For høstens konferanse satser vi på å få et ekstra innblikk i det praktiske av å være i feltet og gjøre vurderinger og observasjoner, dele ny kunnskap og styrke formålet vårt om å spre kunnskapen vår så bredt som mulig.