For å bidra med et innlegg til konferansen, må du sende oss en kort sammenfatning av temaet du ønsker presentere på maks 300 ord.

Send til: post@skredkonferansen.no

Vi setter av 15 minutter til hvert foredrag + 5 minutter til spørsmål fra salen.

Frist for å sende inn sammendrag av foredrag (abstract) er satt til 1. september 2023.

Etter konferansen vil de ulike foredragene som har vært presentert på konferansen bli lagt ut som PDF-filer på denne siden.

 

Spørsmål om programmet rettes til post@skredkonferansen.no

Spørsmål om påmelding rettes til bestill@friflyt.no

Meld deg på konferansen på www.friflytbestill.no

Tweets about "#skred"